mgr Bogdan Krasowski – Doświadczenie pozauczelniane


Od 2003 r. pracownik firm produkcyjnych na stanowiskach odpowiedzialnych za projektowanie procesów technologicznych obróbki ubytkowej i montażu, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, dobór i wdrażanie nowoczesnych narzędzi obróbczych oraz na stanowiskach: kierownika działu, szefa produkcji, kierownika zakładu, zastępcy dyrektora zakładu, głównego technologa.