mgr Beata Lorenc – Życiorys naukowy


 • Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, magister pielęgniarstwa.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”,
 • „Resuscytacja  krążeniowo-oddechowa  dla  pielęgniarek  i  położnych”,
 • „Wykonanie  i  interpretacja  zapisu  EKG”,

Kurs kwalifikacyjny pn.:

 • „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek”.

Kurs pn.:

 • „Przetaczanie  krwi  i  jej  składników”,
 • Kurs  BLS  „Podstawowe  procedury  resuscytacyjne”.

Szkolenie pn.:

 • „Zasady przyjmowania , realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki”,
 • „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED”.

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”.

<- Wróć do opisu głównego