mgr Barbara Baran – Doświadczenie pozauczelniane


Doświadczenie zawodowe zdobywane na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej w oddziale OIOM i pielęgniarki endoskopowej w Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego . Zainteresowania zawodowe dotyczą zagadnień z zakresu psychoonkologii.


<- Wróć do opisu głównego