mgr Anna Wyrwa – Życiorys naukowy


  • Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Od 2014 r. doktorantka na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie, przygotowuje rozprawę doktorską na temat językowego obrazu świata w tłumaczeniu debaty europarlamentarnej.

<- Wróć do opisu głównego