mgr Anna Świst – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagroda II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej,
  • Brązowy Krzyż Zasługi,
  • Coroczne nagrody Rektora PWSZ w Krośnie.

<- Wróć do opisu głównego