mgr Anna Łobodzińska – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Otrzymała nagrody Rektora PWSZ w Krośnie w roku 2019 i 2020.