mgr Anna Hycnar – Doświadczenie pozauczelniane


Tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Prowadzenie licznych kursów dla dorosłych pracujących w zakresie języka niemieckiego jako języka obcego, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli języka niemieckiego z zakresu metodyki i dydaktyki języka niemieckiego (również dla grup międzynarodowych), zajęcia z doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych.