mgr Alicja Śnieżek – Życiorys naukowy


 • Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magister pielęgniarstwa. 

Ukończone kształcenie podyplomowe

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anastezjologicznego i intensywnej terapii.

Kurs kwalifikacyjny pn.:

 • „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek”.

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych”,
 • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”,
 • „Endoskopia dla pielęgniarek”,
 • „Ból ostry i przewlekły – kurs dla pielęgniarek i położnych”,

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”,
 • „Kadra uczelni pielęgniarskiej”.

Szkolenie pn.:

 • „Komunikacja interpersonalna”,
 • „Zarządzanie zespołem”.

<- Wróć do opisu głównego