mgr Alicja Śnieżek – Doświadczenie pozauczelniane


Jako pielęgniarka anestezjologiczna na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie pracuje od 2006 r. W szpitalu jest członkiem zespołu do spraw leczenia bólu oraz zespołu do spraw transplantologii. Zainteresowania zawodowe dotyczą anestezjologii i pielęgnowania chorego w zagrożeniu życia.


<- Wróć do opisu głównego