mgr Alicja Śnieżek

Zakład Pielęgniarstwa


Od 2004 r. instruktor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Anestezjologia i pielęgnowanie w zagrożeniu życia. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: alicja.sniezek@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika