mgr Agnieszka Kijowska – Życiorys naukowy


 • Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, magister pielęgniarstwa,
 • Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek: Pedagogika o specjalności Wychowanie Zdrowotne, magister pedagogiki,
 • Ukończone studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena w Zakładzie Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego,
 • Otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod kierunkiem dr hab. Mariusza Wysokińskiego na temat: „Poczucie globalnej samooceny, jakość życia i satysfakcja z życia a sprawność funkcjonalna seniora”,
 • Prowadzi badania naukowe w grupie seniorów z ukierunkowaniem na ich samoocenę, jakość życia, satysfakcję z życia oraz sprawność funkcjonalną.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla dorosłych”.

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • „Instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”.

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”,
 • Kurs z zakresu zarządzania projektami organizowany przez IPMA, Rzeszów.

<- Wróć do opisu głównego