mgr Agnieszka Kijowska – Najważniejsze publikacje


Monografia

  1. Jakość życia seniorów aktywnych społecznie na przykładzie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Agnieszka Kijowska, Aneta Jędrzejewska ,Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Hanna Kachaniuk, Multidyscyplinarna opieka geriatryczna, Warszawa 2019, s.64-83.

Artykuły

  1. Basic guidelines for high-fidelity medical simulation. Studnicka Katarzyna, Zarzycka Danuta, Dziura Małgorzata, Kijowska Agnieszka. Journal of Education, Health and Sport. 2018; nr 8(12): s.384-390.
  2. Assessment of the impact of the educational program carried out on the change of health behavior related to physical activity in people over 65 with diagnosed ischemic heart disease. (Analiza wpływu przeprowadzonego programu edukacyjnego na zmianę zachowań zdrowotnych dotyczących aktywności fizycznej u osób po 65. roku życia z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca.). [Aut.] Beata Dziedzic, Jacek Imiela, Zofia Sienkiewicz, Paulina Dziedzic, Mariusz Wysokiński, Agnieszka Kijowska. Gerontol. Pol. 2018 t. 26 nr 4 s. 251-257, bibliogr. Streszcz.
  3. Assessment of health behaviours in family nurses. [Aut.] Magdalena Zych, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Dorota Kulina, Zofia Sienkiewicz, Katarzyna Zuń, Aneta Jędrzejewska, Agnieszka Kijowska. J. Educ. Health Sport 2019 vol. 9 nr 1 s. 251-262, bibliogr.
  4. Self-assessment concerning the quality of life among family nurses. [Aut.] Katarzyna Zuń, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Zofia Sienkiewicz, Dorota Kulina, Magdalena Zych, Aneta Jędrzejewska, Agnieszka Kijowska. J. Educ. Health Sport 2018 vol. 8 nr 12 s. 317-326, bibliogr.
  5. Satisfaction with the life of neurogeriatric patients. (Satysfakcja z życia pacjentów neurogeriatrycznych.). [Aut.] Mariusz Wysokiński, Barbara Kuszplak, Kamil Kuszplak, Wiesław Fidecki, Dorota Kulina, Monika Bieniak, Aneta Jędrzejewska, Agnieszka Kijowska. Pielęg. Neurol. Neurochir. 2018 t. 7 nr 4 s. 145-149, bibliogr.

<- Wróć do opisu głównego