mgr Agnieszka Antosz-Kasprzyk – Najważniejsze publikacje


Publikacje:

  1. „Basic English in Medicine and Nursing”,
  2. „English Vocabulary for Nurses ans Medical Professionals „,
  3. „Materiały do Nauczania Języka Angielskiego Technicznego dla Studentów Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn”,
  4. „Materiały do Nauczania Języka Angielskiego Technicznego dla Studentów Kierunku Informatyka”,
  5. „Materiały do Nauczania Języka Angielskiego Technicznego dla Studentów Kierunku Inżynieria Środowiska”,
  6. „Materiały do Nauczania Języka Angielskiego Technicznego dla Studentów Kierunku Budownictwo”,
  7. „Materiały do Nauczania Języka Angielskiego Technicznego dla Studentów Kierunku Energetyka”.
  • Współautorka czasopisma Academy Stars