mgr Agnieszka Antosz-Kasprzyk – Doświadczenie pozauczelniane


  • Lektor języka angielskiego z uprawnieniami egzaminatora ETS na egzaminy TOEIC,
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia językowe w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie, II Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie i Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego w Krośnie,
  • Pracowała przy tworzeniu Wewnętrznego Ośrodka Egzaminacyjnego British Council w PWSZ w Krośnie, pełniąc funkcję Administratora ds. Egzaminów w pierwszych latach działania ośrodka,
  • Od 2007 r. jest współorganizatorką corocznego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych.