mgr Agnieszka Antosz-Kasprzyk

Studium Języków Obcych


Lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi zajęcia dla studentów i klientów kursów językowych Academia. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauczaniem języka angielskiego specjalistycznego, a w szczególności języka angielskiego medycznego, a także nauczaniem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. z dysleksją. Jest członkiem Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości. Przygotowuje kandydatów do egzaminów międzynarodowych Cambridge i współpracuje z Wewnętrznym Ośrodkiem Egzaminacyjnego British Council w PANS w Krośnie.