mgr Małgorzata Sieniawska

Zakład Pielęgniarstwa


Instruktor praktyk w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa, psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz z  podstawowej opieki zdrowotnej.Telefon: 134375550
E-mail: malgorzata.sieniawska@pans.krosno.pl
Konsultacje: