mgr Łukasz Szarek

Zakład Pielęgniarstwa


Absolwent Instytutu Medycznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Ukończona specjalizacja podyplomowa z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego. Od 2011r. zatrudniony
w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. W trakcie pracy zawodowej ukończony szereg kursów oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Zainteresowania zawodowe skupione wokół opieki nad pacjentem urazowym.Telefon: 13 43 755 50
E-mail:
Konsultacje: