dr Katarzyna Czupińska

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Obszarem zainteresowań naukowych są badania eksperymentalne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii kinetycznej wiatru do produkcji energii elektrycznej oraz energii promieniowania słońca w procesie konwersji fotowoltaicznej i fototermicznej.