mgr Jakub Zalewski

Zakład Pielęgniarstwa


Specjalista ratownictwa medycznego, magister zdrowia publicznego specj. medycyna ratunkowa.

  • Życiorys naukowy
  • Doświadczenie pozauczelniane
  • Najważniejsze publikacje
  • Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Telefon:
E-mail:
Konsultacje: