prof. dr hab. n. med. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2002 r. – Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za „Kompendium farmakologii.”,
  • 2 nagrody zespołowe Rektora SUM za osiągnięcia dydaktyczne,
  • 9 nagród zespołowych Rektora SUM za osiągnięcia naukowe,
  • w 2019 r. – Za zasługi dla farmacji odznaczona Medalem im. Aptekarza Edmunda Baranowskiego.