prof. dr hab. n. med. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska – Doświadczenie pozauczelniane


Z Wydziałem Nauk Farmaceutycznych SUM związana od 1985 r., początkowo pracowała w Katedrze Farmakologii. W 2009 r. zatrudniona w Katedrze Farmakognozji i Fitochemii, którą kieruje od 2010 r.; obecnie na stanowisku profesora.

Od 2016 r. zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku zielarstwo. Funkcje pełnione w SUM: członek Komisji Programowej Kolegium Kształcenia Specjalistycznego, członek Komisji Rekrutacyjnej na studia podyplomowe, członek Wydziałowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia Specjalistycznego i Ciągłego Farmaceutów i Diagnostów Laboratoryjnych.

Wchodzi w skład Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych. Udział w 4 grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w 1 grancie jako kierownik projektu).