mgr Katarzyna Dziemian – Publications

  • 2017 – “The Online Response to the Two Polish Translations of The Wee Free Men by Terry Pratchett.” Półrocznik Językoznawczy Tertium 2, No 1, 117-128.
  • Translations:
  • Zofia Weiss, Władysław Jarocki. Kraków, Zakopane: Galeria Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 2015 (with Władysław Chłopicki and Marta Kapera).
  • Ronald J.Berger Dzieci, ratujcie się! Wspomnienia z Holokaustu, PWSZ Krosno 2012