dr Wojciech Krukar – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2000 r. – Wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”,
  • w 2007 r. – Wyróżniony przez Ministra Sportu i Turystyki Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Turystyki”,
  • w 2015 r. – Wyróżniony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego statuetką „Za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji”.