dr Wojciech Krukar – Doświadczenie pozauczelniane


Zajmuje się kształceniem kadr dla potrzeb turystyki – kierownik i wykładowca kursów dla kandydatów na przewodników beskidzkich. Miłośnik turystyki górskiej. Na koncie ma liczne vie ferrate w Dolomitach, europejskie trzy- i czterotysięczniki (m.in. Mulhacen, Pico de Aneto, Monte Perdido, Gran Paradiso, Punta Gnifetti, Breithorn, Etna, Olimp). Aktywny przewodnik beskidzki i członek Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.