dr Wojciech Krukar – Życiorys naukowy


  • w okresie od 1987 r. do 1993 r. – Uniwersytet Jagielloński, magister geografii,
  • od 1995 r. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna – pedagogika terapeutyczna,
  • w okresie od 2000 r. do 2002 r. – Uniwersytet Jagielloński, tytuł doktora nauk geograficznych.