dr Wojciech Gruchała – Życiorys naukowy


  • w 2011 r. – Tytuł doktora na podstawie obrony rozprawy przygotowanej pod opieką prof. Ewy Miodońskiej-Brookes dotyczącej literackich przedstawień Rosji. Ukazała się w postaci książkowej,
  • w 2005 r. – Absolwent Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalność nauczycielska,
  • w 2004 r. – Tytuł licencjata Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych UJ – specjalność język angielski.