dr Wojciech Gruchała – Najważniejsze publikacje


Książki

 • Architekt prozy. Retoryczna analiza stylu wybranych powieści Wacława Berenta, Kraków 2007.
 • W brzuchu wieloryba. Obraz Rosji w prozie modernizmu, Białystok 2016.
 • Edycja – Kazimierz Władysław Wójcicki. Wybór pism literackich, Kraków 2017.

Artykuły

 • Proza Amelii Hertzówny. Rekonesans, [w:] Sztuka słowa – sztuka obrazu. Prace dla Ewy Miodońskiej-Brookes, red. J. Zach i J. Ziołowicz, Kraków 2009, s. 385-398.
 • Są solą ziemi. O „Książce o starej kobiecie”, Dekada Literacka 2008, nr 4, s. 28-31.
 • Kurierek i maszyna, LiteRacje 2013, nr 4, s. 90-100.
 • Źle przetłumaczona metafora. O „Fachowcu” Wacława Berenta, LiteRacje 2013, nr 4, s. 20-24.
 • Mańka Kalosz wiodąca lud Warszawy na barykady, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, „Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, red. J. Kita, M. Klempert, M. Korybut Marciniak, T. III, Łódź-Olsztyn 2014, s. 221-238.
 • Ojcowie i synowie, czyli dlaczego Żeromski i Brzozowski nie chcieli posady urzędniczej, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Ugoda, lojalizm i legalizm. „Dusza Urzędnika” – zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, pod red. N. Kasparka i M. Klemperta, Olsztyn 2015, s. 135-157.
 • Kiedy przestaliśmy czytać Żeromskiego?, Arkana 2015, nr 5, s. 18-30.
 • „Opolaczył się, sfrancuział, czemu wam nie zruszczeć?” – pytanie o sens narodowej tożsamości w „Oziminie” Wacława Berenta, [w:] Między rusofilią a rusofobią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, pod red. S. Karpowicz-Słowikowskiej, E. Mikiciuk, T. Sucharskiego, Gdańsk 2016, s. 187-202.
 • Stanisław Szczepanowski jako bohater literacki, [w:] Literackie Krosno, red. J. Kułakowska-Lis, G. Przebinda, Krosno 2016, s. 119-147.
 • Przerwany szkic. O powstaniu „Lekcji łaciny”, [w:] Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. M. Antoniuk, Kraków 2017, s. 185-203.
 • Trzy lekcje Szekspira. Janka Orłowska i modernizacja, [w:] „Wskrzesić choćby chwilę” Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell i M. Wedemann, Poznań 2017, s. 67-88.
 • Polacy, my lubim groteski, [w:] Proza Tadeusza Micińskiego. Studia, Red M. Bajko, W. Gutowski, J. Ławski, Białystok 2017, s. 451-465.
 • Kobieta – przesąd. „Płomienie” jako głos w kwestii kobiecej, [w:] Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, Seria II, Perspektywa polska, red. A. Janicka, C. Kiss, A. Bracka, Białystok 2017, s. 456-467.
 • W sprawie Józefki – blaski i cienie osiemnastowiecznej Warszawy [w:] Studia z Międzyepoki. Literatura wobec przemian cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863, red. E. Gracz-Chmura, A. Waśko, Kraków 2017, s. 167-184.
 • Pożytki z czytania nekrologów. Sprawa Pika-Mirandoli. Studia Pigoniana. Rocznik PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Krosno 2018, s. 105-126.
 • „Rzecz powinna się dziać w ciemnym wąwozie…” Ironie w „Oziminie” Wacława Berenta, [w:] Ironia modernistów Studia, red. M Bajko, U. Pilch, J. Ławski, Białystok 2018, s. 233-249.
 • Inter arma silent Musae. Franciszek Pik-Mirandola w czasie Wielkiej Wojny. Rekonesans Badawczy, [w:] Krosno. Miasto i ludzie, red. J. Kułakowska-Lis, F. Tereszkiewicz, Krosno 2019, s. 103-107.
 • Dwa rozdziały podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego: U lekarza. Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego, Kraków 2019.
 • Dobrzy Rosjanie – Żeromski wobec liberalnej inteligencji rosyjskiej, [w:] Poza rusofilią i rusofobią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, red. E. Mikiciuk, K. Pańczyk-Kozłowska, T. Sucharski, Słupsk 2019, s. 61-73.