dr Wojciech Gruchała – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Praca magisterska poświęcona twórczości Wacława Berenta została wyróżniona na ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w Lublinie i opublikowana pod tytułem „Architekt prozy. Retoryczna analiza stylu Wacława Berenta”,
  • Nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w latach: 2013, 2015 i 2019.