dr Wojciech Gruchała

Zakład Komunikacji Międzykulturowej


Absolwent Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania badawcze związane są z poetyką i stylistyką literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku, a także wpływem mediów i przemian społecznych na formy artystycznej ekspresji. Jako pracownik Instytutu Humanistycznego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie podejmuje także zadania edytorskie związane głównie z wydawaniem utworów prozatorskich.