dr Wojciech Gołąb – Najważniejsze publikacje


  1. Gołąb S. i Gołąb W. (1995) Sylwetki somatyczne uczestników Zimowej Uniwersjady 1993. W: Uniwersjada ‘93 w badaniach naukowych. Zeszyty naukowe AWF Kraków nr 72, s. 15-26.
  2. Gołąb W., Gołąb S. (2005) Charakterystyka morfologiczna zawodników snowboardu. W: Sporty zimowe. Strategia rozwoju – badania naukowe (pod red. Sz. Krasickiego). Studia i Monografie AWF Kraków nr 31, s. 107-113.
  3. Gołąb W., Gmyrek-Gołąb K. (2008) Sylwetki somatyczne czołowych polskich snowboardzistek w sportowych kategoriach wiekowych W: Sporty śnieżne stan i perspektywy badań, AWF Katowice 2008, s.168-177.
  4. Sobolewski G., Gołąb W. (2009) Oczekiwania studentów PWSZ w Krośnie wobec zajęć w. f. W: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, PWSZ Krosno 2009, Tom 2, s. 243-254.
    Gołąb W., Sobolewski G., Gmyrek-Gołąb K. (2009) Budowa ciała i wynik sportowy polskich studentów – zawodników snowboardu W: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Uniwersytet Rzeszowski 2009, Tom 3, s. 98-108.
  5. Gołąb W., Gmyrek-Gołąb K., Ambroży T. (2005) Programu nauczania snowboardu na kursach instruktorskich Decyzją z dnia 20 lipca 2005 roku Departamentu Sportu Powszechnego MENiS program został zatwierdzony do realizacji.
  6. Autorska strona intrenetowa www.ikfpwsz.pl.tl z materiałami dydaktycznymi dla studentów PWSZ w Krośnie.