dr Wiesław Niedoba – Życiorys naukowy


  • w 1967 r. – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca magisterska: Twierdzenia Banacha. Magister nauk matematycznych,
  • w 1974 r. – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca doktorska: Metody różnicowe dla równań różniczkowo funkcjonalnych o pochodnych cząstkowych,
  • w okresie od 1967 r. do 1970 r. – Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie: Zatrudniony jako matematyk,
  • w okresie od 1970 r. do 2009 r. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zatrudniony jako nauczyciel akademicki,
  • od 2000 r. zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.