dr Tadeusz Paweł Wasilewski – Najważniejsze publikacje


Autor i współautor około 100 publikacji stanowiących rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w książkach oraz programów nauczania w zakresie przedmiotu pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne, programów specjalizacyjnych.


Najnowsze publikacje 

  • w 2014 r. – Wymiar zaburzeń komunikacyjnych i językowych w chorobie Alzheimera,
  • w 2015 r. – Założenia integracji sensorycznej a zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem,
  • w 2016 r. – Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera, Zespół chronicznego zmęczenia w uszkodzeniach półkulowych mózgu jako istotny problem opieki pielęgniarskiej,
  • w 2017 r. – Dyzartria jako determinant zaburzeń procesu komunikowania się pacjentów w wybranych, chorobach otępiennych mózgu,
  • w 2018 r. – Integracja sensoryczna i jej znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju mowy dziecka.

<- Wróć do opisu głównego