dr Renata Dziubaszewska – Życiorys naukowy


Liceum Medyczne o profilu pielęgniarskim w Sanoku ukończyła w 1998 r., dyplom pielęgniarski uzyskała z wynikiem celującym. Jest absolwentką Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę magisterską na temat: Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży na terenie gminy Dydnia pisała pod kierunkiem dr n. med. Andrzeja Borzęckiego. W 2011 r. obroniła pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. Mirosława Jarosza, profesora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Temat rozprawy doktorskiej „Rozwój somatyczny młodzieży okresu pokwitania w zależności od stopnia urbanizacji rejonu zamieszkania”. W 2007 r. zdała egzamin państwowy specjalizacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowawczego. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe – Geriatria i opieka długoterminowa, a w 2016 r. studia podyplomowe – Żywienie w zdrowiu i chorobie w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. AGING” Benificjentem projektu była Visoka Zdavstvena Sola College of Nusing w Celje (Słowenia).

W ramach podnoszenia kwalifikacji w zakresie medycyny niekonwencjonalnej w 2017 r. odbyła kurs hirudoterapii akredytowany przez Brytyjskie Towarzystwo Hirudoterapeutyczne oraz Rosyjską Akademię Hirudoterapii w Saint Petersburgu. Posiada także uprawienia egzaminatora państwowego przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w zakresie kwalifikacji zawodu. Posiada uprawnienia do wypisywania recept po odbyciu kursu specjalistycznego i ordynowania leków. W 2018 r. brała udział w licznych szkoleniach z zakresu symulacji medycznej przygotowujących zarówno do prowadzenia zajęć dydaktycznych, pisania scenariuszy a także zarządzania zespołem prowadzącym zajęcia metodą symulacji medycznej.


<- Wróć do opisu głównego