dr Renata Dziubaszewska – Najważniejsze publikacje


Wybrane monografie

 1. Renata Rabiasz, Mirosław J., Jarosz.: Problem nadmiaru masy ciała wśród dzieci i młodzieży wiejskiej województwa podkarpackiego. [w] Gastroenterologia zbliża, kształtuje obyczaje. (red.) E. Piontek, D. Zarzycka, Krosno 2011, s. 69-73.
 2. Renata Rabiasz, Katarzyna Bielawska.: Daria Lawrieniewna Michajłowa – kobieta zatroskana o bliźniego. [w:]. Endokrynologia pediatryczna drogą rozwoju dla nauk o zdrowiu. (red.) R. Rabiasz, Krosno 2016, s. 223 – 225.
 3. Renata Rabiasz.: Opieka pielęgniarska nad człowiekiem starym. w: Zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta. w: Podstawy pielęgniarstwa, tom 1, założeni koncepcyjno – empiryczne opieki pielęgniarskiej. Red. Naukowa Zarzycka Danuta, Ślusarska Barbara, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017 s.556- 573. Rozdział w książce.

Wybrane artykuły

 1. Renata Rabiasz (Żaczek), Mirosław J. Jarosz: Problem otyłości wśród dzieci i młodzieży wiejskiej województwa podkarpackiego (praca oryginalna). Zdrowie Publiczne 2010(2).
 2. Renata Rabiasz.: Pomagamy chorym na białaczkę. Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, nr 1[15], kwiecień 2014.
 3. Renata Rabiasz, Edyta Kwilosz, Małgorzata Moskal – Szybka. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie województwa podkarpackiego. The forms of spending free time by youth the example of Subcarpathian province. Pielęgniarstwo XXI wieku 4 ( 20014).
 4. Renata Rabiasz, Katarzyna Bielawska. Daria Lawrientiewna Michajłowna wzorem osobowym. – Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2014, Nr 07-08 s.61.
 5. Renata Rabiasz, Hanna Kachaniuk.: Skala pielęgniarskich kompetencji społecznych (scale of social competence nursing). Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 1 (50)/20015.
 6. Renata Rabiasz, Beta Dobrowolska: Zarys problemów w kompleksowej opiece nad pacjentem w POZ po planowanych zmianach w ochronie zdrowia. Pielęgniarstwo XXI wieku 2018, Nr 2(63), s. 50; 53.
 7. Renata Rabiasz, Dawid Makowicz, Natalia Makowicz.: Expectations of patients to nursing staff during the hospitalization. Pielęgniarstwo XXI wieku 2018, Nr 3(64), s. 38; 45.

Czynny udział w wybranych konferencjach

 1. Ogólnopolska konferencja Naukowo- Szkoleniowa. Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie. Rola aktywności ruchowej i sposobów spędzania czasu wolnego w powstawaniu otyłości u dzieci w wieku szkolnym w regionie bieszczadzkim,
  8 listopad 2016, Chełm. (referat).
 2. VII Bałtyckie Forum Zdrowia. Ogólnopolska Konferencja Naukowców i Praktyków Sektora Zdrowia. Koordynowana opieka zdrowotna. Zarządzanie przypadkiem. Zarys problemów w kompleksowej opiece nad pacjentem w POZ po planowanych zmianach w ochronie zdrowia. 10 listopad 2017, Szczecin. (referat).

Opiekun prac prezentowanych na konferencjach studenckich

 1. VI International Students Conference of Young Medical Researchers.: Stem Cells Banks in opinion of Krosno district inhabitant’s in Podkarpacie, Wroclaw 2016.
 2. VI International Students Conference of Young Medical Researchers.: Fear and anxiety in opposite to real feelings accompanying blood donation in opinion of blood donors, Wroclaw 2016.
 3. VI International Students Conference of Young Medical Researchers.: Knowledge of Krosno district 's inhabitants in Podkarpacie at age 18-30 years old, Wrocław 2016.

<- Wróć do opisu głównego