dr Renata Dziubaszewska – Doświadczenie pozauczelniane


  • Brała udział w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
  • Pełni rolę recenzenta w czasopiśmie Pielęgniarstwo XXI wieku,
  • W ramach programu Erasmus i Ersamus + brała czynny udział w realizacji międzynarodowego programu „PREVENTION FOR ACTIVE.

<- Wróć do opisu głównego