dr Renata Bal – Życiorys naukowy


  • II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie,
  • w 2000 r. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Magister fizyki,
  • w 1998 r. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Fizyka z matematyką – licencjat,
  • w 2010 r. – Studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Praca doktorska: Analiza uwarunkowań estymacyjnych dłuookresowych (średnio–rocznych) wskaźników hałasu”. Doktor nauk technicznych.