dr Renata Bal – Najważniejsze publikacje


Jest autorem: 2 skryptów i ponad 30 artykułów naukowych:

 1. Batko W., Bal – Pyrcz R. Uncertainty analysis in the assessment of long – term noise indicators Archives of Acoustics vol.31, No 4 (Supplement) 2006, str 253 – 260.
 2. Batko W., Bal R., Analiza uwarunkowań estymacyjnych poziomu hałasu w środowisku” Materiały XIII Konferencji Naukowej Wibroakustyki i Wibrotechniki, Jachranka 29 – 30 listopada 2007, str. 19 – 25.
 3. Batko W., Bal – Pyrcz R., Rozwiązanie systemu monitoringu akustycznego środowiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 243, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 45, 2007, str. 7 – 15.
 4. Batko W. , Bal – Pyrcz R., Analysis of stochastic acoustical hazards in environment Archives of Acoustics vol. 32, No4 (supplement) 2007, Warszawa, str. 235 – 245.
 5. Batko W., Bal R., Kontrola naruszeń podstawowych założeń rekurencyjnego modelu oszacowań wartości długookresowych wskaźników hałasu, Materiały XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej I Biomedycznej, Kraków – Zakopane 30 marzec – 3 kwiecień 2009.
 6. Batko W., Bal R., Controlling of Violations of Basic Assumptions of the Recurrent model of the long – term noise indicators assessments, Archives of Acoustics vol., No 2009.
 7. Batko W., Bal R., (2010): Conrolling of Violations of the Basic Assumptions of the Recurrent Assessment Model of Long – Term Noise Indicators, Archives of Acoustics 35, 3, pp.361 – 369, 2010, vol. 35 no. 3 s. 361–369. — Bibliogr. s. 368–369.
 8. Modelling of estimation tasks of the year long noise indicators / Wojciech BATKO, Renata Bal // Mechanics and Mechanical Engineering ; ISSN 1428-1511. — 2011 vol. 15 no. 4, s. 11–20. — Bibliogr. s. 19–20. — W artykule informacja: Accepted 23.02.2012.
 9. Batko W., Bal R., Analiza własności probilistycznych hałasu drogowego Materiały XVI Konferencji Naukowej Wibrotechniki i Wibroakustyki, XI Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych, Kraków 13 – 14. 11.2012.
 10. Batko W., Bal R., Modelling of Estimation Tasks of the Lear Long Nosie Indicators Mechanics and Mechanical Enginering vol. 15, No.4 (2011) 11 – 20, Technical University of Lodz.
 11. Batko W., Bal R., Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Środowisko i Bezpieczeństwo w inżynierii Produkcji , 2013,X Międzynarodowa Konferencja „Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji” Przemyśl/Lwów, Politechnika Śląska,monografia ISBN 978-83-937845-2-3.
 12. Batko W., Bal R. Verification of the calculation assumptions applied to solutions of the acoustic measurements uncertainty , materiały 16 Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu „Noise Control” Ryn, maj 2013Batko W., Bal R., Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Środowisko i Bezpieczeństwo w inżynierii Produkcji , 2013,X Międzynarodowa Konferencja „Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji” Przemyśl/Lwów, Politechnika Śląska,monografia ISBN 978-83-937845-2-3.
 13. Batko W., Bal R. Verification of the calculation assumptions applied to solutions of the acoustic measurements uncertainty , materiały 16 Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu „Noise Control” Ryn, maj 2013.
 14. Batko W., Bal R. „Verification of the calculation assumptions applied to solutions of theacoustic measurements uncertainty” Archives of Acoustics vol. 2/2014. IF 0,829Wyd. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ; Polskie Towarzystwo Akustyczne.
 15. Bal R.. Estimation of the uncertainty of the acoustic measurement results in case of their correlation materiały Międzynarodowej Konferencji VII FORUM ACUSTICUM 2014. 7-12 września 2014 r
  Bal R., Batko W. Analiza powiązań akustycznych wyników badań Materiały CD XVII Konferencji Naukowej Wibroakustyki i Wibrotechniki w XI Ogólnopolskim Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WIBROTECH 2014. (14 – 15.11.2014 Sękocin – Stary k. Warszawy) p.patronatem PAN.