dr Renata Bal – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2019 r. – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
  • w latach 2017 i 2018 – Nagroda Rektora za prace organizacyjne Zakładu Energetyki oraz za działania promocyjne na rzecz Uczelni.