dr Rafał Polak – Życiorys naukowy


  • w 2012 r. – Studia podyplomowe: Menedżer Innowacji i Transferu Wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • w 2010 r. – Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Rzeszowski,
  • w 2010 r. – Studia podyplomowe: Public Relations w Badaniach Naukowych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • w 2007 r. – Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski,
  • w 2003 r. – Tytuł magistra socjologii, Uniwersytet Rzeszowski,
  • Od 1 października 2013 r. – wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Od 01 lutego 2013 r. – nadal – Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.