dr Rafał Polak – Najważniejsze publikacje


Autorskie książki naukowe

 1. Demokracja lokalna. Między prasą a władzą, Wyd. BBCansult, Rzeszów 2009, s. 302;

Książki naukowe we współautorstwie

 1. Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 124, współautorzy: P. Kuca, Z. Chmielewski;
 2. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – nowe wyzwania. Kierunki zmian w kształceniu w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 332, współautor S. Gawroński;
 3. Narzędzia współczesnej reklamy. Stosowanie i zapotrzebowanie, Wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 280, współautorzy: S. Gawroński, I. Leonowicz-Bukała;

Książki naukowe pod redakcją

 1. Oblicza komunikowania wizualnego, wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 384;
 2. Dziennikarskie perspektywy specjalizacji, wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 328;
 3. Konteksty dziennikarstwa, wyd. Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 332;
 4. Media lokalne a demokracja lokalna, wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 164, współredaktor Jerzy Chłopecki;

Podręczniki

 1. Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny. Podręcznik dla uczniów, wyd. Kana, Kraków-Rzeszów-Gliwice 2009, s. 235, współautorzy: I. Leonowicz-Bukała, A. Motyl, R. Młynarz, S. Gawroński, P. Szczeszek;
 2. Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny. Podręcznik dla nauczycieli, wyd. Kana, Kraków-Rzeszów-Gliwice 2009, s. 168, współautorzy: A. Motyl, R. Młynarz, S. Gawroński.

Raporty z badań

 1. Raport z prac badawczych zespołu zadaniowego nr III zrealizowanych na potrzeby projektu „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia”, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów-Przemyśl 2014, współautorzy: A. Barszcz-Chodkowska, A. Jeż, M. Kobak, T. Kubas-Hul, A. Szydełko, Rzeszów-Przemyśl 2014;
 2. Raport z badań społecznych zrealizowanych na potrzeby projektu „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia”, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów-Przemyśl 2014, współautorzy: A. Barszcz-Chodkowska, A. Jeż, M. Kobak, T. Kubas-Hul T., A. Szydełko, Rzeszów-Przemyśl 2013;
 3. Raport z analizy dokumentów obligatoryjnych oraz dokumentów nieobligatoryjnych stosowanych w gminie (dla gmin: Bircza, Chłopice, Jarosław, Kańczuga, Medyka, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Rokietnica, Wiązownica, Zarzecze, Żurawica) przygotowany na potrzeby projektu „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia”, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów-Przemyśl 2014, współautorzy: A. Barszcz-Chodkowska, A. Jeż, M. Kobak, T. Kubas-Hul T., A. Szydełko, Rzeszów-Przemyśl 2012;
 4. Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów, (współautorstwo). wyd. WSIiZ, Rzeszów 2009, s. 184, współautorzy: S. Gawroński, I. Leonowicz-Bukała, O. Kurek;
 5. Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego, s. 152, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2009, współautorzy: S. Gawroński, I. Leonowicz-Bukała, O. Kurek.