dr Rafał Polak – Doświadczenie pozauczelniane


  • W okresie od 11 września 2013 r. – nadal – dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego (wcześniej, od 03.10.2011 – zastępca dyrektora),
  • W okresie od 18 listopada 2015 r. – nadal – przedstawiciel Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej w Zespole ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  • Kadencja w okresie od 30 października 2012 r. do  lutego 2017 r. – członek (od 02.02.2016 – wiceprzewodniczący) Rady Programowej Spółki PR Rzeszów – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie,
  • W okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2015 r. – starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.