dr Rafał Polak

Zakład Zarządzania


Doktor nauk humanistycznych, politolog, medioznawca. Autor: „Demokracja lokalna. Między prasą a władzą oraz wielu artykułów naukowych o tematyce medioznawczej”, współautor książek pt.: „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Nowe wyzwania”, „Narzędzia współczesnej reklamy. Stosowanie i zapotrzebowanie”, „Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym”, redaktor naukowy czterech monografii. Autor, współautor i realizator wielu projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.Telefon: 13 43 755 60
E-mail: rafal.polak@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika