dr Rafał Kapica – Najważniejsze publikacje


Artykuły

  1. Kapica R., (2009): Przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych do realizowania szkolnych wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Tom II – uwarunkowania historyczno-socjologiczne, AZS Uniwersytet Rzeszowski, PWSZ Krosno.
  2. Kapica R., Szmyd Ł., (2014): Kolejki leśne Karpat Wschodnich. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W: Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism, red. I. Bubniak, A. Solecki. Ruthenus, Krosno.
  3. Kapica R., Sądecka D. (2014): Causes of accidents in the mountains – analysis of the activity of the Bieszczady Group of the Mountain Rescue Service (GOPR). W: Scientific Review of Physical Culture, vol. 4, issue 4.
  4. Kapica R., Grymanowski J., (2015): Nielegalne wejścia do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Wybrane zachowania etyczne stalkerów. W: Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, red G. Godlewski, M. Zalech. AWF Biała Podlaska.
  5. Kapica R., (2016): Geoattractions Of The Roztocze Region – From The Tourist Perspective. W: Geotourism. Practice and Experience. Ivan Franko Lviv National University, Lviv.
  6. Kapica R., Rzeszutko A., (2017): Wskaźniki funkcji turystycznej wybranych powiatów pogranicza polskiego. W: Kompleksowa analiza potencjału rozwoju turystyki wiejskiej na pograniczu polsko – słowackim, red. M. Michalko, L. Demkova, M. Buczek-Kowalik, T. Mitura, Rzeszów.
  7. Kapica R., Szmyd Ł., (2018): Geoattractions of the Podkarpacie region. Students of tourism and recreation perspective. W: Geotourism. Practice and Experience. Ivan Franko Lviv National University, Lviv.