dr n. farm. Dariusz Jałoza


Doktor nauk farmaceutycznych, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Specjalista z Farmacji Aptecznej, Inspektor Farmaceutyczny w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie – kierownik Delegatury WIF w Krośnie, prowadzi zajęcia z farmakologii na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.Telefon:
E-mail: dariusz.jaloza@pans.krosno.pl
Konsultacje: