dr Marcin Skuba – Życiorys naukowy


  • w dniu 9 grudnia 2011 r. – Obrona pracy doktorskiej na Akademia Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Temat rozprawy: „Inteligentne struktury sieciowe w technologii LON”. Tytuł naukowy: Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyki,
  • w 2001 r. – studia magisterskie na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, kierunek wychowanie techniczne w zakresie ogólnotechnicznym i nauczania informatyki,
  • Prowadzi zajęcia na kierunku Informatyka związane z zagadnieniami dotyczącymi programowania aplikacji mobilnych, desktopowych i webowych oraz inteligentnych systemów budynkowych.

<- Wróć do opisu głównego