dr Małgorzata Wójcik – Doświadczenie pozauczelniane


  • 9 lat doświadczenia na stanowisku nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w małej szkole wiejskiej i w szkole miejskiej – 9 lat,
  • 3 lata doświadczenia na stanowisku nauczycielki kolegium nauczycielskiego,
  • W okresie od 1999 r. do 2000 r. współtworzyła ogólnopolski projekt „Mała szkoła wiejska” oraz prowadziła w ramach tegoż projektu zajęcia dla nauczycieli małej szkoły wiejskiej: Metodyka nauczania zintegrowanego w małej szkole wiejskiej.

<- Wróć do opisu głównego