dr Małgorzata Świdrak – Życiorys naukowy


  • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,
  • Od 2000 r. pracownik PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie – obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Kierownik Studium Nauk Podstawowych oraz Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Zorganizowała 4 edycje kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych oraz 4 edycje studiów,
  • Opiekun roku na kierunku Pedagogika,
  • Prace w Komisjach Rekrutacyjnych oraz w Komisjach Stypendialnych,
  • Współudział w opracowaniu programów kształcenia na kierunku Pedagogika.

<- Wróć do opisu głównego