dr Małgorzata Świdrak – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Coroczne nagrody Rektora PWSZ w Krośnie, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

<- Wróć do opisu głównego