dr Łukasz Wojtyczek – Życiorys naukowy


  • w 1985 r. – ukończenie Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie,
  • w 1991 r. – obrona pracy doktorskiej nt. siły mięśni w AWF w Krakowie,
  • w 1993 r. – uzyskanie I stopnia specjalizacji w rehabilitacji ruchowej,
  • w 2003 r. – uzyskanie II stopnia specjalizacji w rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii),
  • w 2009 r. – ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia w Uniwersytecie Rzeszowskim.

<- Wróć do opisu głównego