dr Łukasz Wojtyczek – Najważniejsze publikacje


Wybrane publikacje

Monografie i publikacje w monografiach

 1. Wojtyczek Ł., Szarłowicz T.: Podstawy fizjologii i anatomii człowieka z elementami fizjologii wysiłku fizycznego. PWSZ Krosno, 2014. Wydanie II poprawione i uzupełnione.
 2. Wojtyczek, Ł.: Anatomia układu ruchu człowieka z elementami anatomii czynnościowej. PWSZ Krosno, 2015. Wydanie drugie, poprawione.
 3. Wojtyczek,Ł., Zembaty,A. Obiektywizacja metody oceny siły mięśni w oparciu o pomiary momentów sił mięśniowych w statyce i ciężar ciała w: Materiały X Jubileuszowego Kongresu Fizjoterapii. PTF Wrocław. 1991.
 4. Wojtyczek, Ł. Rola nauczania motorycznego i neuroplastyczności w reedukacji posturalnej. w: Miejsce i rola wychowania fizycznego w szkole po reformie systemu edukacji. K. Warchoł, Ł. Wojtyczek ( red ). PWSZ Krosno, 2007.
 5. Wojtyczek Ł.: Aktywność fizyczna – najbardziej naturalna forma profilaktyki zdrowotnej. w: Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów. Materiały naukowe z konferencji. Krosno – Wrocław 2014.
 6. Wojtyczek Ł.: Sposoby przezskórnego wprowadzania substancji leczniczych. w: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Materiały naukowe z konferencji. Krosno – Wrocław 2015.

Artykuły w czasopismach

 1. Wojtyczek Ł. Ból w kinezyterapii – bariera czy bodziec do działania. Postępy Rehabilitacji, Tom II, z.1. 1988.
 2. Wojtyczek Ł., Zembaty A. Próba oceny siły mięśni wybranych grup dynamicznych kończyn  dolnych w odniesieniu do masy ciała. Postępy Rehabilitacji, Tom III, z.1. 1989.
 3. Wojtyczek Ł., Zembaty A. Wartości sił głównych zespołów mięśniowych kończyn górnych i dolnych u kobiet. Postępy Rehabilitacji, Tom VI, z.3. 1992.
 4. Wojtyczek Ł., Boczar J.: Wpływ ćwiczeń czynnych i aktywności ruchowej na zwiększone napięcie mięśniowe. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Tom I, z.1, 2003.
 5. Wojtyczek Ł.: Badanie miejscowych zaburzeń czynnościowych dla potrzeb fizjoterapii. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, tom II, z..1, 2004.
 6. Wojtyczek Ł. : Zaburzenia czynnościowe w układzie mięśniowym.
  Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, tom III, z.1, 2005

Tłumaczenia z jęz. angielskiego

 • Cyriax J.H., Illustrated manual of orthopaedic medicine. (Ilustrowany podręcznik medycyny ortopedycznej). DB Publishing, 2009.

<- Wróć do opisu głównego